• 20180419_170248.jpg
 • 20180419_170426.jpg
 • bibliotheek.jpg
 • Glazenwand.jpg
 • kompas.jpg
 • OCC_6152.jpg
 • OCC_6215.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--137-small2.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--141.jpg
 • opening-meditation-centre-2018--397.jpg
 • SCH_12.jpg
 • SCH_32.jpg
 • symbolen.jpg

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting "Old Catholic and Anglican Airport Ministry" (OCAAM) is een Algemeen Nut beogende Instelling (OCAAM heeft de door de belastingdienst goedgekeurde ANBI status) die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen belang en werkt zonder winstoogmerk.


OCAAM's doelstellingen zijn het pastoraal ondersteunen van passagiers en reizigers, medewerkers en vrijwilligers op de luchthaven Schiphol.

Het bestuur van de stichting waarborgt het uitdragen van de doelstellingen en het verwerven van (financiƫle) middelen daartoe.

De bestuursleden van OCAAM ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning en vacatiegeld. De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten die betrekking hebben op hun bestuursfunctie.

Het bestuur van OCAAM is als volgt samengesteld:

De heer E. de Boer Voorzitter Oud-Katholiek
Vacant Vice Voorzitter Anglicaans
De heer Ir. A.Blok Secretaris Oud-Katholiek
De heer I. Tensen Penningmeester Anglicaans
Vacant Bestuurslid Oud-Katholiek
Mevrouw A. Huijink
Bestuurslid Anglicaans

 

OCAAM heeft geen personeel in dienst. 

OCAAM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34202767.

De rechtspersoon gegevens van OCAAM zijn:

RSIN 815744948
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry
Statutaire zetel Gemeente Haarlem
Adres Kinderhuissingel 78, Bisschopskamer
Telefoonnummer 023 532 6868
Inschrijving handelsregister 18-02-2004
Datum akte van oprichting 18-02-2004
Activiteiten SBI-code: 94911 - Religieuze Organisatie
IBAN Bankrekeningnummer
NL32RABO0393788342 t.n.v. Stichting Old Catholic and Anglican Airport Ministry

 

Klik op de link Annual Report 2019 om het jaarverslag van 2019 te openen of te downloaden.